τὰ δὲ μοι παθήματα ἐόντα ἀχάριτα μαθήματα γέγονε

Croesus, addressing Cyrus, says —

τὰ δὲ μοι παθήματα ἐόντα ἀχάριτα μαθήματα γέγονε.

My sufferings, though painful, have been my lessons.

— Herodotus • 1.207

Notes • (1)(2)(3)(4)(5)

This entry was posted in Anthem and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to τὰ δὲ μοι παθήματα ἐόντα ἀχάριτα μαθήματα γέγονε

  1. Αλλά η ερώτησή μου είναι, “το προφέρει Hero-Dot-μαζί μας ή Ηρώδη-Otus;”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.